Mag ik gedownloade documenten uitwisselen?

Absoluut niet! Het onrechtmatig verveelvoudigen of publiceren van een document dat jij hebt gekocht is niet toegestaan en illegaal. Jij hebt namelijk de auteursrechten van het document niet. Om deze reden mag jij het document niet onderling uitwisselen (via social media, e-mail of op wat voor manier dan ook). Het gekochte document is alleen voor eigen gebruik bedoeld. Bij het verspreiden van het document kun je juridisch aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden en mogelijke claims verwachten. Kortom, verspreid de gekochte documenten niet.

Raadpleeg het Copyright Center voor meer informatie.